Ljungbysläkten Sandbergs släktförening
 
 
Ljungbysläkten Sandberg har trots sitt namn sitt ursprung i nordöstra Skåne, varifrån släktens två huvudpersoner Nils Christian Sandberg och Ingrid Mosslander härstammar. De verkade dock framförallt i Ljungby i Kronobergs län varför släktföreningen fått detta namn. På dessa sidor finns lite information om deras barn och förhoppningsvis så småningom också mer fylliga berättelser om deras liv och leverne samt om föreningen. Du är mycket välkommen hit! Kanske har du något att bidra med? Hör i så fall av dig.
 
2015 års släktmöte äger rum i Stockholm den 12-13 september.
 
Om du har information för att uppdatera släktboken skicka sådan information  till föreningens ordförande per e-post eller vanlig post (Karin Sandberg, Karl XI gata 14C, 22240 Lund).